Günümüzde geri dönüşüm, tüketimin doğal dengeyi bozmaması için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Ülkelerin gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınması üzerinde doğal kaynakların bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanılmasının etkisi büyüktür. Sürdürebilir kalkınma için üretimde ham madde kaynakları yerine mevcut atıklarımızın içeriğinde kaynak mevcudiyetinin araştırılması hem atık miktarının azaltılmasında hem de atık deyip attığımız onca değerli maddenin geri kazanılarak ekonomimize katkı sağlaması hususunda büyük önem arz etmektedir. Geri dönüşümün faydalarına baktığımızda enerji, kaynak ve maddi tasarruf açısından kritik bir noktada bulunduğunu söylemek mümkündür. Tüm bu konuların merkezinde yer alan geri dönüşüm faaliyetleri, ülkemiz ve diğer dünya devletleri tarafından oldukça önemsenmekte ve uluslararası bir değere sahip olmaktadır.

Hızla gelişen teknolojilerle birlikte geleceğin petrolü/beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Lityum metali teknolojiden endüstriye, endüstriden sağlık alanına kadar yaygın bir kullanıma sahiptir. Özellikle son dönemde elektrikli otomobil ve robotlara olan ilginin artması, bu makinelerin ihtiyaç duyduğu enerjinin depolama birimlerinin temel maddesi lityumu ön plana çıkararak yıllık lityum talebini arttırmaktadır. Lityum üretilmesi elektrikli araçlar, elektrikli portatif aletler, küçük ev aletleri, tablet ve telefonlar başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında atılım yapılması için bir başlangıç olmaktadır, talebin son beş yılda özellikle pil endüstrisinde neredeyse iki katına çıktığı ve artacağı da tahmin edilmektedir. Bir yandan elektrikli araçların yaygınlaşmasının, diğer yandan küresel ısınma nedeniyle çevreci politikaların ve karbondioksit salınımının azaltılmasını öngören sınırlamaların, Türkiye’de ve dünyada, depolanabilir ve daha çevre dostu bir enerji kaynağı olan lityuma olan talebi artırması beklenmektedir. Türkiye de lityum rezervlerinin sınırlı olması hâlihazırda lityum ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılıyor olması atık içeriğindeki lityumun geri kazanım ihtiyacını artırmaktadır. ABD Enerji Bilgi İdaresi, lityumun 2018 ile 2050 arasında en yüksek talep büyüme oranını (%6,2) yaşayacağına, küresel yenilenebilir enerji tüketiminin ise yılda ortalama %3 oranında artacağına dikkat çekerek, sonuçta uluslararası enerji geçişinin lityum talebindeki hızlı artışı yönlendireceğini belirtmiştir. Yapılan araştırmalar; 2030'da üretilecek araç pillerinin yüzde 4'er kobalt ve lityum olmak üzere geri dönüşümden kullanılması zorunluluğu getirdiğine dikkati çekerek 2028 yılında dünyadaki mevcut lityum rezervleri üretimi karşılayamayacağını ön görmektedir. Bu nedenle enerji piyasasında etkin ve yönlendirici rol almak isteyen ülkeler ciddi manada pil üretimine ve bu ham maddeyi tedarik için geri dönüşüme aşırı önem göstermektedir, Tüketici olarak atık elektronik aletlerimizin geri dönüşümdeki önemi ve değerinin bilinciyle en yakın toplama noktalarına ulaşmasını sağlayarak, lityum gibi değerli metallerin geri kazanımında rol almak hızla artan lityum talebini karşılanmasına, ithal edilen lityum miktarının bir nevi düşmesine yardımcı olacaktır.