Allah, insanoğlunu eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olarak yaratmış ve onu yeryüzünün halifesi olma şerefine nail kılmıştır. Yeryüzünü imar etme ve ebedi cenneti kazanma irade ve gücüne sahip olan insanın yegâne sığınağı ise imandır. İman hayatımızı anlamlandıran en yüce değer, bütün bir benliği ve varlığı kapsayan en temel disiplindir. İman eden kimse, hem kendi varlığına, hem bütün var oluşa, hem hayata, hem de ölüm ve sonrasının anlamına ilişkin sorulara cevaplar bulur. İman, insan olma şerefini kul olma bahtiyarlığı ile bütünleştirir. İnsana dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşama bilinci aşılar; onun davranışlarını şekillendirir, fikir ve kararlarına yön verir.

Hayatı inandığı esaslar üzerine tanzim etmek, Kur’an’ın çağrısı ve Resulullahın rehberliği doğrultusunda tavır ve davranışlar sergilemek ve bu doğrultuda istikrarlı olmakta istikamettir. İman, bir mü’minin kalbinde ibadet ve yaşam tarzına dönüşüp, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha’da yer alan “Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.” (Fâtiha,1/5-7) ayetinin şekil almış halidir. Zira dosdoğru yol sırat-ı müstakimdir.

Doğru olanı tespit etme ve bunun devamlılığını sağlamanın ölçüsünü kendimiz belirleyemeyiz. İstikametin ölçüsünü belirleyen Yüce kitabımız Kur’an ve onu yaşanılır bir hayata dönüştüren Peygamber Efendimizin sünnetidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın ki; onlar sizi Allah’ın yolundan saptırmasın.” (En‘âm, 6/153) “Elif-lâm-râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman, güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz kitaptır.” (İbrâhîm, 14/1) Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ ın ifadeleri de bu konuda açık yol göstericidir: “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı; yolların en doğrusu ise Muhammed’in yoludur.” (Nesâî, Îdeyn, 22) Dolayısıyla ilahi vahyin kontrolü altında olan Peygamberimize ve onun sünnetine tabi olunmadan bir istikametten bahsetmek mümkün değildir. Zira “Resûlullah’a itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80) ayeti bunu açık bir şekilde ifade etmektedir.

Kur’an mesajının Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in rehberliği doğrultusunda insanlara aktarılmadığı her dönem esasında aydınlıktan uzak karanlık ve buhranlı günleri içinde barındırır. Dolayısıyla yaşadığımız dönemde evlatlarımıza, her dönemin umudu olan gençlerimize, genel anlamda tüm insanlığın kalbine ve zihnine Kur’an nurunu ulaştırmak, ilahi mesajla yollarını kesiştirmek istiyorsak bunu ancak Peygamberimizin tüm insanlık için rahmet olan öğretileriyle yapabiliriz. Bugün, inanç zayıflığına hatta inançsızlığa düçar olmuş insanlara yardım edeceksek bunu Peygamberimizin davet metodunu örnek alıp onun eşsiz ahlakını kuşanarak sağlayabiliriz. Dünyevileşmenin dünya görüşü haline gelip istikamettin çok uzağında bıraktığı, manevi huzurdan yoksun, hırs ve ihtiras kıskacında bunalmış, benliğini unutmuş insanlığa bir umut ışığı olacaksak bunu Peygamberimizin rehberliğiyle başarabiliriz. Zira Müslümanca yaşamanın yolu İslam’a uymak, bu yolun rotası ise yine İslam’ın gösterdiği istikamettir. Unutmayalım ki “Sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar.” (Hûd, 11/112) ayetindeki ilahi uyarıya, “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, Îmân, 62) hadisindeki çağrıya sadakatle bağlı kalırsak Allah (c.c)’ın şu müjdesine nail olabiliriz: “Rabbimiz Allah’tır’ deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: ‘Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!” (Fussilet, 41/30)

Görevi toplumu din konusunda aydınlatmak ve sahih dini bilgiyle buluşturmak olan Diyanet İşleri Başkanlığımız bu inanç ve gaye ile görevini Kur’an ve sünnet rehberliğinde yerine getirmekte ve bu kapsamda gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok faaliyete imza atmaktadır. Bu çalışmaları yaparken de önemli zaman dilimlerini fırsata çevirmekte ve belirlenmiş bir temayı gündeme alarak sahih dini bilgiler ışığında topluma manevi rehberlik yapmaktadır. İşte Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası bu fırsatlardan biridir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Mevlid Kandilini içine alan hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl yakın tarihlere denk gelmesi hasebiyle Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası birlikte kutlanacaktır. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene önemli konuyu ana tema olarak belirlemekte ve bu konuyla alakalı toplumumuzda bir farkındalık oluşturma gayretindedir. Bu yılın ana teması olarak “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” olarak belirlenmiştir. Bir imtihan yeri olan bu dünyada her anı sınanmakla geçen insanoğlunun bu sınavda başarılı olmasının yegane şartının imanını muhafaza etmek, istikametini bozmamak ve bizim için en güzel örnek olan Hz. Peygamberi örnek almak olduğu bilinciyle başkanlığımız bu önemli haftada gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bizler de Afyonkarahisar İl Müftülüğü olarak bu önemli haftayı vatandaşlarımızın dolu dolu yaşamalarını sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik ve faaliyet planlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda İl Müftülüğü olarak ana başlıklar halinde şu faaliyetler gerçekleştirilecektir:

1-            Valilik ve Resmi Kurum Ziyaretleri.

2-            Ana Program (Konferans/ 26 Eylül 2023-Salı/10.30/Kamil Miras Anad. Lisesi Konf. Salonu)

3-            26 Eylül 2023/Salı günü Paşa Camii’nde 19:30 – 20:30 saatleri arası Mevlid Kandili, Hatim ve Dua Programı.

4-            Çocuk Evleri, Huzurevi, Kadın Konuk Evleri ve Esnaf ziyaretleri

5-            Sabah Namazı Buluşmaları

6-            Gençlik Buluşmaları

7-            İhtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyası

8-            Engelli bireyler arasında hadis-i şerif ezberleme yarışması

9-            29.09.2023 Cuma günü saat 18.00’de engelli kardeşlerimize yönelik konferans programı/Otogar Camii Engelsiz Kur’an Kursu)

10-         Kızılay Kan Bağışı Kampanyası (29.09.2023/Zafer Meydanı)

11-         Konferanslar, Radyo ve TV programları

Bu vesileyle âlemlere rahmet Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan mübarek Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftanızı en kalbi duygularla tebrik eder, bu mübarek gece ve haftanın başta siz değerli Afyonkarahisar’lı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Kandiliniz Mübarek Olsun.