Hayatımızın her alanında zıtlıklardan gelen bir denge bulunmaktadır. Gece-gündüz, siyah-beyaz, soğuk-sıcak iyi ve kötü gibi. Eril ve dişil enerjiler de hem birbirini harekete geçiren hem de varoluşun temel maddesini oluşturan zıt kutuplardır.

Eril ve dişil enerji cinsiyetle ilgili değildir. Yani eril enerji erkeklik, dişil enerji de kadınlık demek değildir. Kadın-erkek hepimizin içinde hem dişil hem de eril enerji vardır. Hatta canlı cansız herşeyin içinde vardır.

Aynı zamanda hem eril, hem de dişil enerjinin pozitif ve negatif yönleri vardır. Her iki enerji için de pozitif yönleri beslememiz, bizi dengede tutar. Güçlü pozitif yönleri cilalamak, negatif yönleri törpülemek daha dengeli ve sağlıklı olmamızı sağlar. Dengesizlik, hem bizim için, hem de bütün için olumsuz sonuçlar doğurur.

Eril-dişil, Rahman-rahim, ying-yang, (+) – (-) Ne isim verilirse verilsin,

Bu evrensel enerjinin etkileri nelerdir? 

Neleri yönetir?

Neden var?

Herkeste aynı miktarda mı?

Herkeste aynı şekilde mi işliyor?

Bu evrensel enerjiye, hepimiz sahibiz.

Kaynaktan gelen enerji, yaradan enerjisi, serbest enerji.

Adına ne dersek diyelim doğada sentez bir enerji var.

Bedenimiz bu enerjiyi çekiyor.

Hücrelerimizin bozulmaması için dağıtacak kanallara ihtiyaç duyuyoruz.Eril ve dişil enerjinin insanda nasıl oluştuğunu basitçe anlatacak olursak; eğer kök çakramız çalışmıyorsa, eksideyse sakral çakra (2. Çakra) devreye girdiğinde üretiyor.

Kalp çakrası (4. Çakra) seviyor. Üçüncü göz çakrası (6. Çakra) seziyor.

Çift sayılı çakralar dişil enerjiye ait ve his, duygu, görü, sezi, ruhani bağ, düşünme gücü gibi alanlarda çalışıyor. Eğer kök çakra eksideyse dişil enerjiye ait çift sayılı çakralar, daha çok enerji almaya başlıyor.

Katalizörler vücudumuza değdikten sonra, bulunduğu çakra nasıl bir enerji akışıyla çalışıyorsa, o potansiyeli açığa çıkarır. Çakra ne kadar çok çalışıyorsa, eril ve dişil olarak bir katalizöre dönüşür ve dışarı atılır.

Eril enerji Güneş – gündüz

Dişil enerji  Ay – gece

Biri diğerinden daha baskın ya da daha gerekli değildir.

Denge önemlidir.

Böylece enerji, dişil-eril, çakralar ve çalışma düzenlerine basitçe bir göz attık.

Takip eden yazılarımda nasıl pozitif ve dengede kalarak enerjimizi olumlu kullanabileceğimiz konularında rehberliğe devam edeceğim.

Birlikte potansiyelimizi ortaya çıkaralım, kendimizin ve bütünün hayrına yapabileceklerimizi keşfedelim.

MYSAMLENUMEROLOG

ELMAS KAMA