2010 yılında kurulan Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği kentin atık sularını arındırarak doğaya ve çevreye zararsız hale getiriyor. Birlik Başkanı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek önderliğinde israfın her alanda önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında özelliklere göre ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini, geri kazanımını ve bertaraf edilmesi gibi konularda faaliyet gösteren tesis, 13 belediye, 4 köy olmak üzere toplam 291 bin kişiye hizmet veriyor.

ATIKSU ARITMA TESİSİ KURMA VE İŞLETME BİRLİĞİ

atık tesisi (2)

Afyonkarahisar Belediyesi ve çevre Belediyeler olmak üzere uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi ile Avrupa Birliği standartlarında hizmet sağlayan merkezde (azot ve fosfordanda arındırılmış)  ortalama 44 bin metreküp gün çıkış suyu elde ediliyor. Bu sayede arındırılmış sular Eber Gölü’nü besliyor. Afyonkarahisar’ın içme suyu kaynağı olan Akdeğirmen barajı da bu sayede korunmuş oluyor. Aynı zamanda arıtma işlemlerinden geçen çıkış suları 2023 yılında kurulacak ve Türkiye’de ilk olacak Dezenfeksiyon Ünitesi ile birlikte tarımsal sulamada da kullanılabilecek. Çalışmaları devam eden ünite projesinin önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor.

TESİSİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 25'İ GESLERLE KARŞILANIYOR

Şehrin yarınlarına hizmet eden tesiste, 2020 yılı başında hizmete alınan 1 MW GES ile tesisin enerji maliyetinin yüzde 25'i karşılanırken, 2023 yılında yapılması planlanan 1,6 MW GES ile tamamen kendi enerjisini kendi üretecek.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

atık tesisi (3)

Çevre şehirlerinde ilgi odağı olan tesis çok sayıda ziyaretçiye rehber olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gelen taleplerin karşılanması için Birlik ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. 2013 yılından bu yana yılda 3 bin öğrenci atık suların çevreye olan zararları başta olmak üzere nasıl arıtılarak doğaya geri kazandırıldığını yerinde görüyor. Çevre bilinci eğitimi alan öğrenciler yerinde inceleme ve gözlem yapma imkânına sahip oluyor. Sadece öğrencilerden değil çeşitli kurumlardan ve illerden de talep gören tesisimiz çevreci yatırımlar için örnek olmayı sürdürüyor.

BÖLGEDE TEK: ATIKSU ARITMA LABARATUVARI

atık tesisi (4)

İlklere imza atan tesis bünyesinde bölgede tek olan Atıksu Arıtma Labaratuvarı’da yine Afyonkarahisar başta olmak üzere çevre illerinde atık su ile ilgili analiz isteklerine yanıt veriyor. 2014 yılında AKREDİTE ve 2015 yılında YETERLİK belgesi alan Laboratuvar, MELBES kapsamında Uşak, Kütahya, Burdur, Isparta, Konya, Eskişehir ve Denizli gibi çevre illere de hizmet sağlıyor.  Laboratuvarda Atıksu kapsamında Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Biyolojik Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde, pH, Sıcaklık, Elektriksel İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Toplam Fosfor, Ortafosfat Fosforu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu, Toplam Kjeldahl Azotu, Amonyok Azotu ve Toplam Azot analizleri yapılıyor. >>MEVLÜT TINAS