Vatandaşlar yağmur için ellerine semaya açtı Vatandaşlar yağmur için ellerine semaya açtı

Pek çok öğrenci velinin yakındığı blok ders uygulaması hakkında görüş bildiren Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), blok ders sisteminin öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bir başvuru üzerine harekete geçti.

Diyarbakır'da bir veli tarafından yapılan başvuruda, 80 dakika süren blok derslerin öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitimin kalitesini düşürdüğü belirtiliyor. KDK, konuya ilişkin incelemesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ve Diyarbakır Valiliği'ne öğrenci merkezli bir eğitim programına geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bu kararın altında yatan temel gerekçe, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulaması, öğrencilerin aktif öğrenme sürecine katılımını zorlaştırması ve ders aralarındaki dinlenme sürelerinin azlığı gibi faktörler gösterildi. KDK, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, blok ders uygulamasının öğrencilerin dikkat sürelerini negatif yönde etkilediğini ve bu nedenle istisnai durumlar dışında sürekli bir uygulama olarak devam ettirilmemesi gerektiğini belirtti.