ilan.gov.tr' de yer alan ilana göre

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük

GENEL AÇIKLAMALAR:
1.         Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2.         Adayların 657   sayılı   Kanunun   48.maddesinin   tüm   şartlarını   taşıyor olmaları gerekmektedir.
3.         Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4.         Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5.         Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
6.         Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
7.         Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
8.         Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31
Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar


BİRİMİ


BÖLÜMÜ

ANABİLİM - ANASANAT DALI/
PROGRAM


UNVANI


DERECE


ADEDİ


AÇIKLAMALARDinar Uyg.Bil.Y.OSigortacılıkSigortacılıkDr.Öğr.Üyesi31

Sigortacılık veya İşletme alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Sigorta aracıları ve sistematik risk ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.


İ.İ.B.F.


Uluslararası Ticaret ve Finansman


Uluslararası Ticaret


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Lojistik performans ve ulaştırma altyapısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.İslami İlimler Fak.Temel İslam BilimleriTasavvufDoçent11

Temel İslam Bilimleri alanından doçentliğini almış olmak. Tasavvuf nazariyatı ve Arapça tasavvufi eserlerin şerhleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.Sandıklı Uyg.Bil.Y.O.Çocuk GelişimiÇocuk GelişimiDr.Öğr.Üyesi41

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi veya Eğitim Programları ve Öğretim alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Oyun tabanlı  öğrenme ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.


Sandıklı Uyg.Bil.Y.O.


Sosyal Hizmet


Sosyal Hizmet


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Engelli çocuklar ve aileleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.


Teknoloji Fakültesi


Yazılım Mühendisliği


Yazılım Mühendisliği


Dr.Öğr.Üyesi


3


1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.