AKÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Murat Peker, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Akar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yalçın AKÜ emekli öğretim üyesi Kemalettin Çonkar ile birlikte akademik personel ile Afyonkarahisarlı iş ve düşünce insanları katıldı.

“SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA HIZ ARTTI”

Toplantı moderatörü Prof. Dr. Erkan Akar, Mobil cihazlarla birlikte sosyal medya kullanımında hızın arttığını ve buna bağlı olarak sosyal medyayı doğru kullanmanın önemli hale geldiğini söyledi. Bu bağlamda sosyal medyanın etkisini anlamayla başlanılması gerektiğine dikkat çeken Akar, “Burada 3 ana başlığı söylemekte fayda var. İlki sosyal medyanın iletişim üzerinde yarattığı değişiklik. Bu çift yönlü iletişimi sağlıyor. Bir diğeri bilgi edinme ve tüketme şeklimizi değiştirmiş olmasıdır. Tüketicilerin önlerine gelen haberleri çok hızlı bir şekilde okuma potansiyelinin artmasıdır. Bu insanlarda bir sonrakini arama hırsı doğuruyor. Üçüncüsü kendimize ve başkasına bakış algımızı değiştirmiş olmasıdır. İnsanların kendilerini olduğundan daha zengin veya daha başarılı gösterme eğilimi sergileniyor ama bugün baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz ve bu da birtakım problemleri beraberinde getirmiş oluyor” dedi.

“4,8 MİLYAR İNSAN SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR”

Sosyal medyanın toplumdaki en önemli rolünün insanları birbirine bağlaması olduğunu kaydeden Akar, “Yani bu ağ toplumu olmak demektir. İkinci olarak baktığımızda düşünce ve fikirlerin paylaşımının kolaylaştığı ortam olarak görüyoruz. Bugün ürettiğimiz çoğu şey başkalarının fikirlerinin ve deneyimlerinin de etkilerini yansıtmaktadır. Üçüncüsü kişisel yayın yapabilmektir. Bireysel olarak yaptığınız her paylaşım sizi yayıncı haline getiriyor. Bunu da iyi yayın, kötü yayın olarak ayırabiliriz” diye konuştu. Akar, sosyal medyanın günlük hayata girmesinde etkili olan verileri şöyle anlattı: “2024 yılında küresel anlamda 4,8 milyar insanın sosyal medyayı aktif olarak kullanması söz konusudur. Dünya çapında günlük sosyal medya kullanımı ise 143 dakikadır. Sosyal medyayı en çok Y ve Z kuşağı kullanmaktadır. Bir diğer veri ise kadınlar, erkeklere göre daha fazla kullanmaktadır. En çok harcanan zaman dilimi açısından bakarsak günde ortalama 3 saati 16-24 yaş aralığı kadınlar kullanmaktadır. Ülke bazlı bakarsak Güney Afrikalılar, 3 saat 41 dakikasını sosyal medyada harcıyor. Burada Kenya birinci sıradadır. Brezilyalılar, 3 saat 37 dakika, Amerikalılar, 2 saat 16 dakika zaman geçirdiklerini görüyor. İlginç olan Avrupalılar 1 saat 48 dakika ile en az zaman geçirenler oluyor. En fazla sosyal medya kullanıcıya sahip olan ülke ise Çin’dir.”

Afyon'da yıldırım düşen ev alevlere teslim oldu Afyon'da yıldırım düşen ev alevlere teslim oldu

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANLARI

Akar, Türkiye’deki sosyal medya kullananların sayısının 67 milyonu bulduğunu ve burada geçirilen sürenin ise günde 2 saat 44 dakika olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Amerika ile benzer bir durum sergilediğini belirten Akar, “Android telefonlarının kullanımı ile ilgili yapılan bir çalışmaya göre uygulamalara ayrılan oran yüzde 38’dir. Sosyal medya reklamlarına yıllık harcama 354,6 milyon dolardır. Eğer bir sosyal medya mecrası tercih edilecekse bu Instagram olmalıdır. Türkiye’de Tik Tok kullanım oranı da çok yüksektir. Tik Tok’un çoğu verilerin içeriklerini farklı yönlendirdiğine dair söylemler vardır. Çoğu ülke bu nedenle Tik Tok kullanımını yasaklamıştır. Ama Türkiye de Instagram’dan sonra ikinci sıradadır” dedi.

“SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK YAPIYOR”

Sosyal medyanın sınırları ortadan kaldırarak insanları birbirine bağlamasının ve haberleri hızlı bir şekilde yaymasının olumlu bir durum olduğunu belirten Akar, “Biz buna viral etki diyoruz. Bu bilginin bir kullanıcıdan başka bir kullanıcıya hızlı bir şekilde yayılması durumudur. Hedefe yönelik reklam yapabilmek de sosyal medyanın olumlu yanlarındandır. Bugün sosyal medya kullanıcının profilini keşfedip onun durumuna göre reklam gönderme potansiyeline sahiptir. Bu iyi gözüktüğü gibi kötü bir durum olarak da gözükebilir. Ama işletmelerin işine gelen konulardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı. Akar, bağımlılığın sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin başında geldiğini belirterek, “Sürekli telefonu kontrol etmek eğilimine sahipseniz sosyal medya bağımlısınız demektir ve bunun tedavisi de yapılmaktadır” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIN DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMELİ

Sosyal medyayı etkili ve bilgili kullanmanın sosyal medya okur yazarlığı anlamına geldiğini söyleyen Akar, bu anlamda etik değerlere yaklaşmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Akar, “Platformları öğrenir, hangi içerik türlerinin ne gibi etkilerinin olduğunu bilirseniz bu anlamda eleştirel düşünmeye de gitmiş olursunuz. Bunun önemi ise sahte bilgilerin çok fazla olmasından kaynaklı insanların bilgiyi paylaştıklarında bu bilginin farklı kişilerden gelebildiğini algılayabilmesidir. Bu bağlamda içeriğin oluşturacağı etkiyi bilerek paylaşım yapmak önemlidir” dedi.

“KISA VİDEOLAR ÖĞRENMEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR”

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ise son dönemlerde sosyal medyada kısa videoların daha çok tercih edildiğini belirtti. Özdemir, “Önceden Instagram’da kısa videolar çokken şimdi diğer mecralarda da yayılmış durumdadır. Bunun kişiyi günlük hayattan uzaklaştırarak dikkatini dağıtması ve kalıcı hafızaya bilgi almasına olumsuz etki yapması gibi bir sonuçları olduğu kanaatindeyim. Ben bunu belli bir yaştan sonra karşılaştığım için fark edebiliyorum. Fakat daha küçük yaşlarda almaya başlayan çocuklar bunu fark edemiyor. Öğrenmeyi güçleştiriyor” dedi.