AKÜ GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk Akçay’ın açış konuşmasıyla başlayan programda, yarışmada derece elde eden tasarımların sahiplerine (Birincilik: Hasret Arslan, Nefise Firuze Şanlı, Ayşe Nur Özdoğan; İkincilik: Fatma Sena Yoğunali, Miray Lara Başarır; Üçüncülük Aliye Mete Sert) belge ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından yarışma sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk Akçay, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Oruç, AKÜ Çevre Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Ferhun Sümer, Yüksek Mimar Mahmut Ülküer Abi’nin yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler yer aldı. Geri dönüşümün sağlanabilmesi, enerji verimliliğini arttıran çözüm önerilerinin sunulması adına sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının benimsenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada sergilenmeye layık görülen 41 adet çalışma, 23 Aralık’a kadar AKÜ GSF Seramik Bölümü Sergi Alanında sergilenmeye devam edecek. >>TUĞRUL ŞAHİN

geri ileri dönüşüm  (3)geri ileri dönüşüm  (2)