Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İl, Sultandağı İlçe, Doğancık Köy, Payamlıklar Mevkii, 1050 Parsel sayılı taşınmaz sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir. Her ne kadar yakınlarında hidrantlar olsa da hidrantlarda su yoktur, parsel orman kenarındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Doğancık köy merkezine 2,2 km, Sultandağı ilçe merkezine 3 km mesafededir.
Yüzölçümü 63 m2
İmar Durumu Yok KDV Oranı %8
Kıymeti 945,00 TL
1. Satış Günü 26/01/2023 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü 20/02/2023 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çay Belediye Başkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İl, Sultandağı İlçe, Doğancık Köy, Meleşe mevkii 1635 Parsel sayılı taşınmaz köy yerleşik alanında olup etrafında mesken amaçlı yapılaşmalar vardır. Taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı ev, 1 adet depo, 1 adet bahçe evi, 1 adet wc ve hobi amaçlı muhtelif cins ve yaşlarda toplam 15 ağaç vardır. Ev 50 yaşlarında, 2/B yapı sınıfında, yığma, teras dahil 90 m2'dir. Terasın çatısı kapalı olup depo gibi kullanılmaktadır. Binanın dışı sıvalı, boyasız olup mesken amaçlıdır. Pencerelerin bir kısmı PVC, bir kısmı ahşap, giriş kapısı demir, çatısı kiremittir. Depo tek katlı ev ile bitişik, taş duvarlı, 15-20 yaşlarında, yığma, 1/B yapı sınıfında 60 m2'dir. Girş kapısı demir, çatısı betondur. Bahçe evi 15-20 yaşlarında, yığma, 2/A yapı sıfında 20 m2 alanlı, çatısı eğimli, kiremit kaplı, dışı sıvalı boyasızdır. WC 15-20 yaşlarında, 1/A yapı sınıfında 3 m2 alanlıdır.
Yüzölçümü 684,50 m2 İmar Durumu Yok KDV Oranı %8
Kıymeti 245.366,00 TL
1. Satış Günü 26/01/2023 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü 20/02/2023 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Çay BelediyeBaşkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İl, Sultandağı İlçe, Doğancık Köy, Meleşe mevkii, 129 Ada, 18 Parsel organik maddec iyi, sulu tarım arazisidir. Kooperatif sulama alanı içinde kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç, yapı unsuru bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Doğancık köy merkezine 800 m, Afyon-Konya karayoluna 500 m mesafededir.
Yüzölçümü 3.029,38 m2 İmar Durumu Yok KDV Oranı %8
Kıymeti 60.587,60 TL
1. Satış Günü 26/01/2023 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü 20/03/2023 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Çay Belediye Başkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İl, Sultandağı İlçe, Doğancık Köy, Bağbaşı Mevkii, 129 Ada, 29 Parsel sayılı taşınmaz organik maddece iyi sulu tarım arazisidir. Kooperatif sulama sahası içinde kalmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir ağaç, yapı unsuru bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Doğancık Köy merkezine 700 m, Afyon-Konya karayoluna 400 m mesafededir.
Yüzölçümü 1.661,74 m2 İmar Durumu Yok KDV Oranı %8
Kıymeti 33.234,80 TL
1. Satış Günü 26/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 20/03/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çay Belediye Başkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız