ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
Afyonkarahisar İl, Sinanpaşa İlçe, TINAZTEPE/BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, Garipçeüstü Mevkii, 226 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz 11.293,74 m2 alanlı tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz düz meyilsiz derin toprak profilinde killi tınlı toprak yapısında sulama imkanı bulunan tarımsal faaliyetler için engelleyici faktörlerin olmadığı 1. sınıf arazi vasfındadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde buğday ekilidir. Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
Adresi : Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 226 Ada, 3 Parsel Sinanpaşa / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 11.293,74 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 255.129,41 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibi
1. Satış Günü : 30/01/2023 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2023 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Meydanı, no: 5 kat 2 (Sinanpaşa Belediyesi 2. kat)
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
Afyonkarahisar İl, Sinanpaşa İlçe, TINAZTEPE/BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, Şemik Mevkii, 247 Ada, 70 Parsel, Satışa konu taşınmaz 2.105,57 m2 alanlı, tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmaz düz meyilsiz derin toprak profilinde killi tınlı toprak yapısında sulama imkanı bulunan tarımsal faaliyetler için engelleyici faktörlerin olmadığı 1. sınıf arazi vasfındadır. Keşif tarihi itibariyle üzerinde buğday ekili olduğu görülmüştür.
Adresi : Tınaztepe/Bahçelievler Mah. 247 Ada, 70 Parsel Sinanpaşa / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 2.105,57 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 88.375,89 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibi
1. Satış Günü : 30/01/2023 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 28/02/2023 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Meydanı, no: 5 kat: 2 (Sinanpaşa Belediyesi 2. kat)
Satış şartları :
1- 
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı Taşınmazın tapu kaydında bulunan, satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgililere satış ilanı tebliğ yerine kain olmak üzere, İcra ve İflas Kanunu 127 maddesi gereğince ilan edilmesidir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.