ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Taşınmazın üzerinde Bodrum+Zemin Katlı olmak üzere yığma kargir tarza inşaa edilmiş 2 katlı bina bulunmaktadır. Zemin katta bulunan mesken 100 m2 net alanlıdır. Bodrum katın tuğla duvarları örülmüş olup sıva ve boya imalatları bulunmamaktadır. Bodrum kat depo, kömürlük vb. amaçlı kullanılmaktadır. Zemin katta bulunan yapı mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin kat; 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve antreden oluşmaktadır. Odaların zeminleri ahşap kaplamadır. Mutfak, koridor ve ıslak hacimlerin zemini seramik kaplamadır. Duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfakta bulunun tezgah mermer olup mutfak dolapları mevcut değildir. Oda kapıları ahşap malzemeden ve pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiştir. Balkon korkulukları demir doğramadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup mantolama bulunmamaktadır. Binanın çatısı ahşap kaplama üzeri kiremit kaplıdır. Çatıda iki adet baca çıkışı ve güneş enerjisi su deposu bulunmaktadır. Parsel ara parsel olup yola (786. sokak) tek cephesi bulunmaktadır diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmazın herhangi bir ulaşım sorunu bulunmayıp ulaşımı kolaydır. Taşınmaz Afyonkarahisar Belediyesinin elektrik, su, çöp toplama vb. gibi hizmetlerinden yararlanan bir konumdadır.
Adresi : Fatih Mah. 786. Sok. No:142309 Ada 17 Parsel Merkez / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : Ana Taşınmaz: 297,95 m2 - Bodrum Kat: Brüt 120 m2 - Zemin Kat: Brüt 120 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 Kat %40 inşaat müsaadelidir
Kıymeti : 862.115,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 02/02/2023 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 01/03/2023 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : 
Belediye Mezat Salonu - Karaman Mah. Karaman İş Merkz. Kat:6 Merkez / Afyonkarahisar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı gazete ve esatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda ilan edilecek olup; İİK'nun 127.maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgililer yönünden tebligat yerine kaim olmak üzere, Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.