ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, İscehisar İlçe, FATİH Mahalle/Köy, ÇUKURYER Mevkii, 814 Ada, 108 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Fatih
Mahallesi 814 Ada 108 Parsel 4.423,46 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi Borçlu Kadir DEMİREL, 1/2 hissesi Bedrettin DEMİREL adına kayıtlıdır. Dava konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp boş arsa konumundadır. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle altyapı imkanlarından kısmen yararlandığı, ulaşım sorunun olmadığı, ilçe merkezine yakın bulunduğu, fiili olarak açılmış herhangi bir yola cephesi olmayıp, 7 metrelik imar yoluna cepheli olduğu, Afyon caddesine 180 metre, Afyonkarahisar-Ankara Karayoluna 470 metre, Fatih Ortaokuluna 700 metre, İscehisar Baddal Aygün Anadolu Öğretmen Lisesine 890 metre, İscehisar Belediye hizmet binasına 860
metre mesafededir.
Adresi : Fatih Mah. 814 Ada 108 Parsel No İscehisar / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 4.423,46 m2
Arsa Payı : 1/2 (Satışa çıkarılan pay)
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı İscehisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/05/2022 Tarih ve 4170 sayılı yazı ekindeki krokiye göre; ‘Taşınmazın imar planı içerisinde bir kısmı ayrık nizam Taks:0,30, Kaks:1,2 4 kat konut alanında, bir kısmı yolda, bir kısmı ise Eğitim alanında E=0,60 Yençok=12,50 metre olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.548.211,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Sicilindeki gibidir.
1. Satış Günü : 24/01/2023 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 21/02/2023 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : 
İscehisar Adliyesi Polis Noktası

İlana ulaşmak için tıklayınız
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satış bedeli üzerinden Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/66 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7- İşbu satış ilanı e-satış portalından yayınlanması suretiyle ilgililere tebliğ edilip kaim oldu, ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.