İl Genel Meclisi Mart ayı toplantılarının ilik birleşiminde Toy, 2022 yılı harcama ve gelir bütçesine ilişkin meclisi bilgilendirdi. Toy, “2022 yılında meclisimiz tarafından kabul edilen bütçe 222 milyon liradır. Her ne kadar 2022 yılı bütçemiz 222 milyon olarak onaylanmış ise de gerek iller bankasından gelen paylarımızın artması, gerekse idare payı, kira, ecrimisin, satış geliri gibi öz gelirlerimizin de gelir bütçemiz yaklaşık yüzde 49 artmıştır. Gerçekleşen gelir bütçesi 754 milyon 700 bin 764 liradır. Bu gelirin 453 milyon 442 bin 126 lirası bankalardan yatırım amacıyla şartlı olarak gönderilen ödenektir. 2022 yılında 779 milyon 383 bin 513 lira harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 442 milyon 8 in 539 bin lirası İl Özel İdaresi gelir bütçesinden, 337 milyon 374 bin 974 lirası tahsisli ödeneklerden yapılmıştır” dedi.

Harcamaların kurumların talep ve tekniğine uygun yapıldığını belirten Toy, “İl Özel İdaremiz her birimi gerek kendisine bütçe ile verilen ödeneği gerekse bakanlıklardan tahsis edilen ödenekleri yürürlükteki kanun tüzük ve yönetmeliklere, İl Genel Meclis kararına, ilgili kurumun taleplerine ve tekniğine uygun olarak harcamıştır. Kurumumuzun bütün birimlerinde yapılan harcamalar şeffaf ve denetime açık olup, tahsis edilen ödenekler verimi ve ekonomik şekilde kullanılmaktadır” diye konuştu.