ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi,106 Ada, 80 Parsel, Yaylabağı Mahallesi Karaoğlan Mevkii, B/2/84 Nolu B.B. Nolu Bağımsız Bölüm mesken vasfında borçlu hissesi tam olan. Afyonkarahisar İline 23 km uzaklıkta olup Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu 23 km Gazlıgöl Termal Tesislerin bulunduğu mahalde bulunmaktadır. Ana taşınmaz 11.580,52 m2 yüzölçümlü olup Aydın Termal Tesislerin arkasında olup taşınmazın üzerinde 3 Blok olup, apart daire kullanım hacmi 64 m2dir. Tesisin içerisinde ortak alanda, Türk hamamı, sağlık merkezi, Kafeterya, lokanta, alışveriş merkezi v.b. yeşil alanlar olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazda işgalci olmadığı Boş vaziyette olduğu tapu kayıt belgesinde incelendiğinde intita geçit hakkında kira hayat boyu bakım şüfa kamulaştırma olmadığı tespit edilmiştir. Tesisin mahallinde yapılan inceleme esnasında sorumlu tarafından İl Özel İdare tarafından alınmış işletme ruhsatı bulunan jeotermal su kuyusunun bulunduğu ve termal su ihtiyacının Gazjet işletmesinden temin edildiği belirtilmiştir.
Adresi : Yaylabağı Mah.Karaoğlan Mevki B Blok 2.Kat 84 Nolu B.B. İhsaniye
Yüzölçümü : 64 m2
Arsa Payı : 85/11580
İmar Durumu : Taşınmaz 85/11580 ölçekli uygulama imar planında Termal Turizm Alanlı TTA olarak belirlenen saha içerisinde kalmaktadır. Yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiştir.
Kıymeti : 630.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 07/02/2023 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 06/03/2023 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri :
 Afyonkarahisar İcra Dairesi Mezat Salonu-Afyonkarahisar
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/716 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ilana ulaşmak için tıklayınız.