ilangov.tr de yer alan ilana göre

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/HİSAR Mahalle/Köy, 101 Ada, 32 Parsel, satış dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre; tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmazın beyanlar kısmında korunması gerekli taşınmaz 3.dereceden sit alanı kültür varlığıdır ve tamamı 1.derecede arkeolojik sit alanında kaldığının belirtildiği, taşınmazın söz konusu beyan ile birlikte satışa çıkartılacağı ve ihale alıcısının taşınmazı tapu kaydındaki beyan ile birlikte satın alacağı, keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmadığı, parsel sınırında ekonomik değeri olmayan ağaçların bulunduğu, toprak yapısı itibariyle orta profilli, organik maddece vasat, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisiolduğu, topografik olarak orta eğimli (%6-12) bir yapıya sahip olduğu, Davulga-Hisar Köy merkezine 350 metre, köy yoluna 20 metre, emirdağ merkezine 12 km mesafede bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi : Afyonkarahisar Emirdağ Davulga/Hisar Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 5.750 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Korunması Gerekli Taşınmaz 3. Dereceden sit alanı Kütür varlığıdır.
Tamamı1. (bir) derece Arkeolojik Sit alanında Kalmaktadır
1. Satış Günü : 10/02/2023 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/03/2023 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Emirdağ Belediye Başkanlığı Binası Çok Amaçlı Salonu (Nikah Salonu) -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/HİSAR Mahalle/Köy, 116 Ada, 49 Parsel, satış dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre; tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmazın beyanlar kısmında korunması gerekli taşınmaz 3.dereceden sit alanı kültür varlığıdır ve Bir bölümü 1.derecede arkeolojik sit alanında kaldığının belirtildiği, taşınmazın söz konusu beyan ile birlikte satışa çıkartılacağı ve ihale alıcısının taşınmazı tapu kaydındaki beyan ile birlikte satın alacağı, keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmadığı, boş durumda olduğu, 3 adet ekonomik değeri olmayan ağaç bulunduğu, toprak yapısı itibariyle orta profilli, organik maddece orta, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi olduğu, topografik olarak hafif eğimli (%2-6) bir yapıya sahip olduğu, Davulga-Hisar Köy merkezine 600 metre, köy yoluna 320 metre, Emirdağ merkezine 12 km mesafede bulunduğu belirtilmiştir
Adresi : Afyonkarahisar Emirdağ Davulga/Hisar Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 15.000 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Korunması Gerekli Taşınmaz 3. Dereceden sit alanı Kütür varlığıdır.
Bir bölümü1. (bir) derece Arkeolojik Sit alanında Kalmaktadır
1. Satış Günü : 10/02/2023 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 07/03/2023 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Emirdağ Belediye Başkanlığı Binası Çok Amaçlı Salonu (Nikah Salonu) -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAVULGA/HİSAR Mahalle/Köy, 117 Ada, 12 Parsel, satış dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre; tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmadığı, boş durumda olduğu, toprak yapısı itibariyle orta profilli, organik maddece orta, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi olduğu, topografik olarak hafif eğimli (%2-6) bir yapıya sahip olduğu, Davulga-Hisar Köy merkezine 1,5 Km. köy yoluna 250 metre, Emirdağ merkezine 11 km mesafede bulunduğu belirtilmiştir
Adresi : Afyonkarahisar Emirdağ Davulga/Hisar Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 23.500,66 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 117.503,30 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Takyidatındaki Gibidir
1. Satış Günü : 10/02/2023 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 07/03/2023 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri : Emirdağ Belediye Başkanlığı Binası Çok Amaçlı Salonu (Nikah Salonu) -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (Emirdağ Vakıfbank EMIRDAGSULHHUKUKMAHK AHK.IZALE-ISUYU hesap adlı TR460001500158007290494282 iban numarasına yatırılarak satış günü pey akçesinin yatırıldığına dair dekont ibraz edilecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş Bu satış ilanı gazete ve esatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda ilan edilecek olup, İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgililer yönünden tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ilana ulaşmak için tıklayınız.