ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Yenice Mahalle/Köy, 224 Ada, 12 Parsel, Dosyada Bulunan Bilirkişi Raporuna Göre; Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 12 parselde kayıtlı 24,00 m2 yüzölçümlü Altında dükkanı olan kerpiç ev vasfındaki gayrimenkul olduğu anlaşılmıştır. Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 12 parselin mücavir alan sınırları içinde kaldığı, imar planında bitişik nizam 4 kat ticaret + konut alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin ruhsatlandırma ölçülerinde olmadığı belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaz olan Yenice Mahallesi 224 Ada 12 parselde kayıtlı 24,00 m2 alanında Altında Dükkanı olan Kerpiç Ev vasfında olduğu, 12 parselin İhsaniye Caddesine cepheli olduğu, cephesinin ise fen bilirkişisinin yaptığı ölçüm sonunda 3.75 m. olup tek katlı kerpiç dükkanın yapı alanı yaklaşık olarak 24,00 m2 olduğu ölçülmüştür. Taşınmaz kilitli olduğu için gezilememiştir. Söz konusu 224 Ada 12 parsel İhsaniye Caddesine cepheli olup Kışla Caddesi, Alkoloid Caddesi ve İhsaniye Caddesinin kesiştiği kavşağa ise 45 m. uzaklıkta olduğu görülmüştür. Kapısının ve pencerelerinin demir doğrama olan taşınmazın yıpranmasının da 45 yıl olabileceği tespit ve takdir edilmiştir. Ancak dükkan camekanından içeri bakılınca dükkanın boş olduğu ve dükkanın duvarlarında rafların bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın uzun süredir kullanılmadığı ve bu nedenle dükkanın deformasyona uğradığı görülmüştür. Taşınmaz ilçe merkezine yakın olup düzgün bir topoğrafik yapıya sahiptir. Bolvadin Belediyesinin alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. İlçenin uzak semtlerine minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. Kerpiç evin uzun süredir kullanılmadığı için soba ile ısıtılabileceği tahmin edilmiştir. Taşınmaz Alkoloid Caddesine 45 m, İhsaniye Camisine 70 m, Şehitler Caddesine 150 m, Bolvadin Adliye Binasına 255 m, Bolvadin Belediye Hizmet Binasına 750 m, Kaymakamlık Binasına 1.10 km, ilçe merkezine 500 m. uzaklıkta olup çarşı merkezine resmi kurumlara ve bankalara yürüme mesafesindedir.
Adresi Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi Bolvadin / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 24 m2
İmar Durumu Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 12 parselin mücavir alan sınırları içinde kaldığı, imar planında bitişik nizam 4 kat ticaret + konut alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin ruhsatlandırma ölçülerinde olmadığı belirtilmiştir.
Kıymeti 117.600,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki tüm şerhler ile birlikte
1. Satış Günü 10/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 10/02/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : BOLVADİN ADLİYESİ SATIŞ SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Saraykırı Mahalle/Köy, 116 Ada, 55 Parsel, Dosyada Bulunan Bilirkişi Raporuna Göre; Taşınmaz dosyada bulunan tapu kayıtlarına göre Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Saraykırı Mahallesi, vasfı tarla olup, yüzölçümü 16.391,00 m2 dir. Taşınmaz taşsız, % 0-6 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu tarım yapılmakta olup, komşu parsellerdeki kuyular vasıtası ile sulanma imkanına sahiptir. Bulunduğu bölgede patates, yonca, şekerpancarı, haşhaş, mısır, arpa, buğday ve fiğ vb. ürünler yetiştirilmektedir. Keşif tarihinde kısmen şekerpancarı ekili olduğu, içerisinde ağaç ve yapı bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Güney yönünde kadastro yoluna cephelidir. taşınmaz Bolvadin İlçe Merkezinin 2000 metre batı, Eskişehir-Konya Karayolunun 1600 metre batı yönünde konumludur. Konu taşınmaz Bolvadin Belediyesi mücavir alanında kalmakta ve imar planı dışında olup tarım arazisi niteliğinde kadastro parselidir.
Adresi Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi Bolvadin / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 16.391 m2
İmar Durumu Yok
Kıymeti 491.730,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki tüm şerhler ile birlikte
1. Satış Günü 10/01/2023 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü 10/02/2023 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : BOLVADİN ADLİYESİ SATIŞ SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Yenice Mahalle/Köy, 224 Ada, 11 Parsel, Dosyada Bulunan Bilirkişi Raporuna Göre; Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 11 parselde kayıtlı 124,00 m2 yüzölçümlü Kerpiç Ev vasfındaki gayrimenkul olduğu anlaşılmıştır. Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 11 parselin mücavir alan sınırları içinde kaldığı, imar planında bitişik nizam 4 kat ticaret + konut alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin ruhsatlandırma ölçülerinde olmadığı belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaz olan Yenice Mahallesi 224 Ada 11 parselde kayıtlı 124,00 m2 alanında tek katlı kerpiç ev vasfında olduğu, 11 parselin İhsaniye Caddesine cepheli olduğu, cephesinin ise fen bilirkişisinin yaptığı ölçüm sonunda 6.75 m. olup tek katlı kerpiç evin alanı yaklaşık olarak 82,00 m2 , arkasındaki avlunun ise yaklaşık olarak 42,00 m2 olduğu ölçülmüştür. Taşınmaz kilitli olduğu için gezilememiş ancak keşif sırasında içerisinde iki oda, antre bulunduğu beyan edilmiştir. Söz konusu 224 Ada 11 parsel İhsaniye Caddesine cepheli olup Kışla Caddesi, Alkoloid Caddesi ve İhsaniye Caddesinin kesiştiği kavşağa ise 40 m. uzaklıkta olduğu görülmüştür. Kapısının ve pencerelerinin ahşap doğrama olan taşınmazın yıpranmasının da 45 yıl olabileceği tespit ve takdir edilmiştir. Taşınmazın uzun süredir kullanılmadığı ve bu nedenle kerpiç yapının deformasyona uğradığı görülmüştür. Taşınmaz ilçe merkezine yakın olup düzgün bir topoğrafik yapıya sahiptir. Bolvadin Belediyesinin alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. İlçenin uzak semtlerine minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. Kerpiç evin uzun süredir kullanılmadığı için soba ile ısıtılabileceği tahmin edilmiştir. Taşınmaz Alkoloid Caddesine 40 m, İhsaniye Camisine 65 m, Şehitler Caddesine 145 m, Bolvadin Adliye Binasına 250 m, Bolvadin Belediye Hizmet Binasına 750 m, Kaymakamlık Binasına 1.10 km, ilçe merkezine 500 m. uzaklıkta olup çarşı merkezine resmi kurumlara ve bankalara yürüme mesafesindedir.
Adresi Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi Bolvadin / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 124 m2
İmar Durumu Yok
Kıymeti 359.200,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler 11 parselde kayıtlı 124,00 m2 yüzölçümlü Kerpiç Ev vasfındaki gayrimenkul olduğu anlaşılmıştır. Bolvadin İlçesi Yenice Mahallesi 224 Ada 11 parselin mücavir alan sınırları içinde kaldığı, imar planında bitişik nizam 4 kat ticaret + konut alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin ruhsatlandırma ölçülerinde olmadığı belirtilmiştir.
1. Satış Günü 10/01/2023 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü 10/02/2023 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : BOLVADİN ADLİYESİ SATIŞ SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ ve İcra Müdürlüklerinde ve Satış Memurluklarında fiziki para ile işlem yapılması uygulamasına son verilmesi ve ihale sırasında fiziki paranın gerçekliğinin tespitinin mümkün olmaması sebebiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; satış memurluğu dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yatırılmasına ilişkin yazı UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA Satış MemurluğumuzunTR660001500158007300884950 NOLU İBANA YATIRILARAK DEKONTUN SATIŞ SAATİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş Bu satış ilanı Bolvadin ilçesinde yayımlanan yerel bir gazetede veesatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda ilan edilecek olup, İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgililer yönünden tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/11/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.