ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Afyonkarahisar İl, Bolvadin İlçe, BOZKUŞ Mahalle/Köy, 54 Ada, 66 Parsel, Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz dosyada bulunan tapu kayıtlarına göre Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Bozkuş Mahallesi, vasfı tarla olup, yüzölçümü 21.187,00 m2dir. Taşınmaz taşsız, %0-6 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede çok sayıda derin kuyu bulunmakta olup komşu parsellerdeki kuyulardan sulanama imkanına sahiptir. Bulunduğu bölgede yonca, şekerpancarı, haşhaş, mısır, arpa, buğday ve fiğ vb. ürünler yetiştirilmektedir. Keşif tarihinde şekerpancarı ekili olduğu, içerisinde ağaç ve yapı bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmazın değerinin belirlenmesinde gelir yöntemi ile birlikte emsal arazi satışları, objektif değerini etkileyen unsurlarda dikkate alınacaktır. Taşınmaz; Bolvadin İlçesi yerleşim yerlerinin 3500 metre doğu yönünde konumludur. Ulaşım tarla yolları sağlanmaktadır.
Adresi Afyonkarahisar İl, Bolvadin İlçe, Bozkuş Mahalle/Köy, 54 Ada, 66 Parsel
Yüzölçümü 21.187 m2
Arsa Payı Tam
İmar Durumu Yok
Kıymeti 741.545,00 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki tüm şerhler ile birlikte
1. Satış Günü 18/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 20/02/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : BOLVADİN ADLİYESİ SATIŞ SALONU
Satış şartları :
PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ ve İcra Müdürlüklerinde ve Satış Memurluklarında fiziki para ile işlem yapılması uygulamasına son verilmesi ve ihale sırasında fiziki paranın gerçekliğinin tespitinin mümkün olmaması sebebiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; satış memurluğu dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yatırılmasına ilişkin yazı UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA Satış MemurluğumuzunTR660001500158007300884950 NOLU İBANA YATIRILARAK DEKONTUN SATIŞ SAATİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş Bu satış ilanı Bolvadin ilçesinde yayımlanan yerel bir gazetede veesatis.uyap.gov.tr adresinde elektronik ortamda ilan edilecek olup, İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgililer yönünden tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ilana ulaşmak için tıklayınız.