ilangovtr' de yer alan ilana göre:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Serban Kasabası, Köyiçi Mevkii, 4661 parsel sayılı, 828,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kayıtlarında sebze bahçesi vasfındadır. Taşınmazın 6/36 hissesi borçlu adına kayıtlıdır ve satışa konudur. Taşınmaz lokasyon olarak kasaba yerleşik alanının içerisinde ve köy merkezinin güney yönünde konumludur. Sinanpaşa İlçe merkezine 14 km kadar mesafededir. Edinilen bilgiye göre Orta Mah. 1. çevre yolu no: 2 adresinde meskun mahalde kalmaktadır. Taşınmazın içerisinde mesken olarak kullanılan bina ve geri kalan kısmı ise kısmen boş ve kısmen de bahçe olarak kullanılmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın tapu kaydı sebze bahçesi niteliğinde olmasına rağmen keşif tarihinde içerisinde yapı olduğu, meskun mahalde kaldığı ve arsa niteliği kazandığı görülmüştür. Taşınmaz B-2 bitişik nizam 2 kat konu alanında kalmaktadır. Taşınmazın içerisinde 10-15 yaşlarında 2 adet ceviz, 2 adet elma, 2 adet kiraz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 151,00 m2 alanda mesken olarak kullanılan tek katlı yığma kargir bina bulunmaktadır. Mesken olarak kullanılan yapı 3 odalı olup mutfak, banyo ve tuvaleti bulunmaktadır. Girişteki hol, mutfak ve banyonun zemini seramik fayans, diğer odaları ise laminant parke olarak döşenmiştir. İç ve dış duvarlarının sıva üstü boyalı, çatısı kiremit, pencereleri pvc, kapıları ahşap, soba ile ısıtılan ve güneş enerji sistemi bulunan tahriben 20 yıllık yapının yıpranma payı %25 oranındadır. Satışa konu taşınmazın tamamının değeri 725.112,50 TL, satılacak borçlunun 6/36 oranındaki hissesinin değeri 120.852,08 TL'dir.
Adresi : Serban Mah. 4661 Parsel Sinanpaşa / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 828 m2
Hisse oranı : 6/36
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 120.852,08 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibi
1. Satış Günü : 13/02/2023 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/03/2023 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Meydanı no:5 kat :2
(Sinanpaşa Belediyesi 2. kat)
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı Taşınmazın tapu kaydında bulunan, satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgililere satış ilanı tebliğ yerine kain olmak üzere, İcra ve İflas Kanunu 127 maddesi gereğince ilan edilmesidir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/156 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız.