Hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı Hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı

Turizm Fakültesi Reha Kora Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hasan Hüseyi̇n Soybalı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Zorlu, Doç. Dr. Ali Avan, Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Letife Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin,  Dr. Öğretim Üyesi Meryem Şahin ile birlikte akademik personel ve öğrenciler katıldı.

“AİLE TOPLUMUN GELECEĞİNİ TAYİN EDECEK SOSYAL BİR OLGUDUR”

Panelin açış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Letife Özdemir, merkez hakkında bilgiler verdi. Toplum açısından ailenin önemine dikkat çeken Özdemir, aile kavramıyla ilgili olarak, “Toplumu bir binaya benzetirsek aileler o binanın taş ve tuğlaları olacaktır. Binanın sağlamlığı kullanılan malzemenin sağlamlığına nasıl bağlıysa toplumun huzuru, mutluluğu ve gelişmişlik düzeyi de toplumu oluşturan ailelerin sağlamlığıyla ilgilidir. Bunun için aile yapısını bozabilecek zararlı unsurlardan uzak kalmaya çalışılmalıdır. Aile toplumun geleceğini tayin edecek sosyal bir olgudur” dedi.

GAZZE’DE YAŞAYANLAR KARSISINDA TAŞ OLSA ÇATLAR, DAĞLAR YERİNDEN OYNAR

 “Ailede psikolojik sağlamlık” adlı sunuyu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin ise, Filistin’de yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, “Filistin’de yaşananlar, cinayet deseniz değil, katliam deseniz değil. Çeşitli insan hakları kurumlarının açıklamalarına Filistin üzerine göre 25 bin ton bomba atıldı. Binlerce kişi şehit oldu. Bunların yüzde 70’ini bebekler ve kadınlar oluşturuyor. Dünyadaki tüm uluslararası kurumlar, insan haklarının, demokrasinin en büyük savunucuları bu olayı sadece izliyorlar. Gazze’de yaşayanlar karsısında taş olsa çatlar, dağlar yerinden oynar. Filistinliler tüm bu saldırılara rağmen, güçlü bir psikolojik sağlamlık ile yurtlarını bırakmıyorlar. Günlük yaşamlarına olabildiğince devam ediyorlar. Filistin psikolojik sağlamlık kavramına başka açılımlar getirdi” şeklinde konuştu.

“PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÖZÜNDE ESNEKLİK İÇEREN BİR KAVRAM”

Psikolojik sağlamlığın farklı temeller üzerine oturduğunu aktaran Gültekin, “Bazı insanlar, başlarına bir şey geldiğinde kıyameti koparıyor. Bazıları ise daha küçük bir şey yaşamalarına rağmen kısa sürede normal yaşamına dönebiliyor. Psikoloji bu ayrımın sebeplerini sorgular. Sağlamlık denildiğinde bizim aklımıza daha çok katılık, köşeli olmak gibi şeyler geliyor fakat resilience kavramı esnekliği ifade eder. Sert, katı olan şeyler kırılgandır. İnsanın, yaşam olayları karsısında esnekliğe sahip olması gerekiyor. Psikolojik sağlamlık özünde esneklik içeren bir kavramdır. Ailenin yoluna devam edebilmesi de, psikolojik sağlamlıkla ilişkilidir” dedi. Psikolojik açıdan sağlam olanların, güçlü bir anlamlandırma becerisine sahip, amacı ve  umudu olan insanlar olduğunun altını çizen Gültekin sözlerine söyle devam etti: “Bir olayı anlamlandırma biçiminiz, o ilişkiden doğacak bir takım sorunları aşmanızla ilişkilidir. Bir şeyi anlamlı gördüğümüzde; onu korumak için daha fazla sabreder, daha fazla bedel ödemeye hazır hale gelirsiniz. Amacınız da aşkın bir amaçsa kişinin psikolojik sağlamlığı artar. İnsanda umut varsa psikolojik sağlamlık artar. Tünelin bir çıkışı olduğunu düşünüyorsak gördüğünüz şey karanlıkta olsa dirençli oluruz.“

“EŞ SEÇME SÜRECİNDE KİŞİNİN DİNİ YÖNELİMİ ETKİLİ OLUYOR”

Dr. Öğretim Üyesi Meryem Şahin ise, aile yaşantılarının etkileyen önemli dinamiklerden birinin, bireylerin inançları olduğunu ifade etti. Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “İnançlı olan bir bireyin aile içi deneyimleri ile inançlı olmayan bir bireyin aile içi deneyimleri farklılaşıyor. Kız isteme ritüelleri, nikâh merasimleri gibi kültürel olaylarda bunları görebiliriz. Dindarlık seviyesi yüksek olan gruplarla yapılan çalışmalardaki ayırt edici bulgulardan birisi, aileye kutsallık atfedilmesi. Bu evliliği sadece hukuki bir prosedür olarak görmemek demek. Evlilik tanrıyla anlamlandırılıyor. Eş seçme sürecinde de kişinin dini yöneliminin etkili olduğu, hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan pek çok araştırmada ortaya koyuluyor. Yani daha evlenmeye karar verirken bile dini yaşantı, kendisini aktif olarak gösteriyor. Aileye kutsallık atfedilmesi; aile içi problemlerin çözülmesinde, önlenmesinde, çocuk yetiştirme tutumlarında, çiftlerin ilişki memnuniyetlerinde, aile dayanıklılığı dediğimiz süreçlerinde doğrudan etkide bulunuyor.”

“DİNDAR BİREYLERİN İLİŞKİ MEMNUNİYETLERİ DAHA YÜKSEK”

Dindarlığın aile hayatını nasıl yönlendirdiğini, dindar bireylerin diğer gruplara göre ilişki memnuniyetlerinin daha yüksek olduğunu anlatan Şahin, “Dindar bireylerin ilişki memnuniyetleri, karşılaştırdığımız diğer gruplara göre daha yüksek. Bu memnuniyette boşanma riskini düşüren bir güce sahip. İlişki doyumuna neler etki ediyor dediğimizde ise tanrı tarafından çiftler arasına sevgi ve merhamet verildiği inancı, tanrının emrettiği tevekkül kavramı, sadakat kavramı da etkili olmakta. Bir diğeri evlilik kurulurken edilen yeminler; dinlerin sadık olmaya, dürüst olmaya yönelik verdiği emirlerdir. Tüm bu kurallar çerçevesinde bireyin aile içindeki tutumlarının, tanrıyla olan ilişkisini de etkilediği inancı bireyleri motive ediyor” dedi. Program yapılan soru cevabın ardından sona erdi. >>HÜDAYİ ACAR