Milli Maç İçin Son Saatler Dortmund sokakları kırmızı-beyaz Milli Maç İçin Son Saatler Dortmund sokakları kırmızı-beyaz

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak ve Prof. Dr. Ayhan Pektaş ile Dinar Devlet Hastanesinden Dr. Nur Önen’in KKTC’de düzenlenen 59. Türk Pediatri Kongresinde sunulan, “yeni doğanlarda konjenital kalp hastalıklarının taranmasında pulse oksimetre ve el ekokardiyografisinin karşılaştırılması” başlıklı çalışmaları, poster bildiri birincilik ödülüne layık görüldü. Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilek Çavuşoğlu’nun “frontal lob epilepsili çocuklarda beyin hacminin değerlendirilmesi” adlı bildirisi, Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Katılımlı Pediatri ve Pediatrik Nörolojide Yaklaşımlar Sempozyumunda, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü aldı. Doç. Dr. Çavuşoğlu ile Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Özer Gökaslan ve DEÜ Arş. Gör. Berrin Çavuşoğlu’nun Ankara’da düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresinde sunulan “PP-008 idiyopatik jeneralize epilepside volümetrik manyetik rezonans görüntüleme değişiklikleri” başlıklı çalışmaları da en iyi poster bildiri birincilik ödülünü kazandı.