Çobanlar’da Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Özel İdare İş Merkezi 3. kat 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62 ve 63 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Kaymakamlığı adına 10 yıl süreyle tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

2 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma köyde yakaladı 2 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma köyde yakaladı

10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Çobanlar Merkez Işık Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  Özel İdare İş Merkezi 2. kat 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 ve 44 nolu bağımsız bölümlerin, Çobanlar Mal Müdürlüğü adına 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi konusundaki  komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 12 memurun kadro değişikliği konusundaki  komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

YOL ÇALIŞMASI İÇİN ÖDENEK AKTARILDI

Trafik güvenlik önlemleri kapsamında yol ulaşım ağları ilgili trafiğin düzenli bir şekilde akışını sağlamak ve vatandaşların güvenliği açısından, yol, çizgi, yol trafik tanzim ve uyarı levhaları için ödenek aktarılması konusundaki  komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.  Toplantı sonunda üyeler tarafından verilen önergeler gerekli komisyonlara havale edildi. >>AYŞEGÜL CENGİZ