Yapılan toplantıda; ilimizin muhtelif yerlerine konulan İnsan Hakları Başvuru kutularına vatandaşlar tarafından yapılan müracaat ve şikayetler değerlendirilerek çözüm odaklı kararlar alındı. Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Tabipler odası, Barolar Birliği, Sanayi ve Ticaret Odası, Okul Aile Birlikleri ile Sendika ve Meslek odaları temsilcilerinden oluşan İl İnsan Hakları Kurulu çalışmalarına devam ediyor. İl İnsan Hakları Kurulu üyelerince oluşturulan Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri komisyonu, İnsan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme komisyonu ve İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından ilimizde insan hakları bilincinin geliştirilmesi, yapılan hak ihlallerinin önlenmesi konularında yapılabilecek iş ve işlemler görüşüldü. Kurul tarafından İlimizde bulunan Cezaevleri, Karakol ve Nezarethaneler ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde hükümlü ve tutukluların fiziki şartları, kuruldan talepleri ve önerileri değerlendirildi. İl İnsan Hakları kurul toplantısında konu ile ilgili çözüm önerileri ilgili kurumlara iletildi.  Ayrıca İl İnsan Hakları Kurulu, konusu itibari ile insan hakları ihlaline girmeyen ancak genel olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile müracaat edilmesi gereken, vatandaşların hizmet aldıkları kamu kurum ve kuruluşları hakkında başvuru kutularına bırakılan müracaat ve şikayetleri de kurul toplantısında değerlendirildi. Yapılan başvurular konularına göre tasnif edilerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli çözümlerin bulunması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi talebi ile iletildi. >>KADER KAYA