1. YAZARLAR

  2. Eyüp Kurt

  3. Birlik Ve Beraberliğin Tesisinde Yönetim Anlayışının Rolü
Eyüp Kurt

Eyüp Kurt

Yazarın Tüm Yazıları >

Birlik Ve Beraberliğin Tesisinde Yönetim Anlayışının Rolü

A+A-

Birlik ve beraberliğin sağlanabilmesinin asgari şartları vardır. Toplum halinde yaşayan insanların birlik ve beraberliğinin tesis ve temininde her iki tarafın katkıları gerekir. Yönetenler ve yönetilenler aynı amaca yönelik katkılarla birlik ve beraberliği oluşturup sürdürebilirler. 

Belirli amaçlara ulaşabilmek için insanların yaptıkları işlerde işbirliğini gerçekleştirebilme ve koordinasyon sağlama faaliyeti olan yönetim görevini üzerine alanların bu icrayı yaparken adalete, emanete, ehliyet ve liyakate önem vermesi gerekir. Bunların yanında istişarenin de vazgeçilmemesi gereken bir yönetim anlayışı olduğu ifade edilmelidir. 

Yukarıda sayılan yönetim ilkelerinin uygulanma başarısıyla yönetimin taraflarının memnuniyetleri yahut memnuniyetsizlikleri ortaya çıkar. Böylelikle yönetilenler ya birlik ve beraberlik içinde hareket edebilirler ya da parçalanmış, bölünmüş halde varlıklarını devam ettirebilme mücadelesi verirler. 

İslam tarihinde yönetim ilkelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla halkını mutlu eden yönetimler olduğu kadar bu başarıyı gösteremeyen örneklere de rastlanmıştır. Referans olarak alınan kaynaklar aynı olsa da icra edilişler ve sonuca etki eden faktörler farklı olduğunda birbirinden çok farklı neticelerin alınması kaçınılmazdır. 

Bu yazımız bundan sonrakilerin girişi/mukaddimesi mesabesinde olup, Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemi referans alınarak, hangi yönetim anlayışlarının toplumu kaynaştıran, birlik ve beraberliği tesis eden sonuçlar verdiği irdelenmeye çalışılacak, yine Raşid halifeler sonrası dönem baz alınarak, hangi uygulamaların ve yönetim hatalarının toplumun ayrışmasına yol açtığı konusunda örneklere yer verilecektir. Yönetim anlayışı ana başlığının ayrıntılarında görüşmek üzere inşallah.
 

Bu yazı toplam 1107 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar